Balànids (Balanidae)

A vegades es pot arribar a identificar el grup de les espècies sense l'ajuda de l'augment
  • Bay barnacle, side view
  • A barnacle´s bottom basal plate
  • Barnacles from above

Els balànids pertanyen al Phylum Arthropoda, subfilo Crustacea, classe Maxillopoda, ordre Sessilia. 

Els crustacis són un grup d'organismes molt divers que inclou animals mòbils com les gambes, les llagostes, els crancs, les puces de mar i cotxinilles, però també immòbils com els peus de cabrit o els balànids. En tots els casos, l'animal està envoltat per una closca dura externa. Molts d'ells muden la seva closca per poder créixer, moment en el qual són vulnerables als depredadors. Són molt comuns en el fons marí però també en el plàncton, on passen la fase larvària o a vegades tota la seva vida.

Els balànids són petits crustacis que viuen adherits a les roques i d’altres superfícies en el mar (encara que també poden adherir-se a altres animals com a crancs, caragols o musclos) o fins i tot en els cascos dels vaixells.

Els balànids adherits als vaixells ocasionen grans problemes ja que causen una major resistència a l'aigua, ocasionant una menor velocitat i una major despesa de combustible. El cos mesura entre un i tres centímetres de diàmetre.

Els balànids tenen fecundació interna, la qual cosa significa que amb l'ajuda d'un penis l'esperma és transferit des d'un individu al següent. Quan els ous fan eclosió, les larves tenen vida planctònica. Després de diverses transformacions es forma una forma larvària definitiva, la tasca principal de la qual és trobar una superfície sòlida on adherir-se i convertir-se en un individu adult, envoltat per una closca de calci que pot obrir-se i tancar-se. 
Les closques dels balànids són molt afilades. En les aigües nòrdiques hi ha unes 15 espècies i vàries d’elles són molt comunes al llarg de la costa de Suècia. 

► Curiositat: el peu de cabrit és l'animal amb el penis més llarg en relació amb la seva grandària corporal.