Cargols de mar (Gastropoda)

A vegades es pot arribar a identificar el grup de les espècies sense l'ajuda de l'augment
  • Common periwinkle. Littorina littorea. Photo: Aquatilis
  • Flat periwinkle. Littorina obtusata. Photo: Aquatilis
  •  Grey top shell. Gibbula cineraria. Photo: Aquatilis
  • Snails on a colony of Moss animals (Bryozoa). Photo: Mikael Olsson
  • A Nudibranch. (Nudibranchia)

Els cargols pertanyen al Phylum Mollusca, classe Gastropoda.

Els mol·luscs, originàriament, estaven protegits per una closca calcària composta, com els quitons (poliplacòfors), senzilla com les pagellides i els cargols (gasteròpodes) o argonauta (cefalòpodes), o doble com els bivalves. Poden perdre la closca total o parcialment com els llimacs marins i nudibranquis (gasteròpodes del grup dels opistobranquis) o els polps (cefalòpodes), o convertint-se en interna com en les sèpies i calamars (cefalòpodes).

Els cargols viuen en tot tipus d'ambients, des de fora de l'aigua fins als fons més profunds. Hi ha una gran varietat d'espècies però sovint passen desapercebuts ja que s'amaguen entre algues o a les esquerdes de les roques. Es coneixen al voltant d'unes 100.000 espècies. 

El cos del cargol està format pel peu, el cap amb un parell de tentacles on estan els ulls i una massa visceral que es troba a l'interior de la petxina.