Decàpodes (Decapoda)

Per a la identificació d'aquestes espècies (grups) normalment es necessita fer servir una lupa

Els decàpodes pertanyen al Phylum Arthropoda, subfilo Crustacea, classe Malacostraca, ordre Decapoda.

Amb més de 10.000 espècies, l'ordre Decapoda és el més gran de la classe Malacostraca. Encara que anatòmicament són molt diferents, estan estretament relacionats amb els balànids (tots dos pertanyen al Phyllum Arthropoda). El nom Decapoda ve del grec, que significa deka = "deu" i pous = "peus". Encara que molts dels organismes inclosos en aquest ordre tenen 8 parells d'apèndixs toràcics, només els últims 5 parells  s'inclouen en el recompte. Altres característiques dels decàpodes és que tenen apèndixs articulats, els seus cossos estan segmentats i el seu exosquelet és quitinós i dur.

Els decàpodes posen ous i els sexes solen estar separats. Els ous poden ser fecundats tant internament com en ser alliberats a l'aigua. Aquests fan eclosió donant lloc a larves planctòniques, anomenades zoea, encara que algunes gambetes fan eclosió en larves nauplio. En aquesta etapa del seu cicle de vida són molt vulnerables als depredadors. Les larves segueixen un procés de metamorfosi donat lloc a diferents estats larvaris abans de convertir-se en individus adults. Els decàpodes són invertebrats errants i sempre estan nedant o caminant. Els adults no s'adhereixen a substrats durs. Els decàpodes tenen la capacitat de regenerar-se.

La majoria dels decàpodes són carronyers i depredadors. Alguns s'alimenten d'algues i uns altres, especialment durant els estadis larvaris, són filtradors.

Els decàpodes més comuns que et trobaràs en els discos de VIRTUE seran crancs i gambes.