Estrelles de mar (Asteroidea)

A vegades es pot arribar a identificar el grup de les espècies sense l'ajuda de l'augment

Les estrelles de mar pertanyen al tall Echinodermata, classe Asteroidea.

Els equinoderms, tal com indica el seu nom, són invertebrats de "pell espinosa", ja que es caracteritzen per tenir l'esquelet subcutani més o menys rígid, sovint amb espines. A més, el cos té simetria radial i està majoritàriament dividit en cinc parts. Algunes espècies, a causa de la seva abundància, tenen una gran importància en els ecosistemes bentònics, ja sigui com a herbívors o depredadors, o senzillament com detritívores o filtradors. Entre les principals formes podem distingir: les estrelles de mar (classe Asteroidea), les ofiures (classe Ophiuroidea), les clavellines (classe Crinoidea), els cogombres de mar (classe Holothuroidea), i els eriçons de mar (classe Echinoidea). Molts equinoderms són propis d'aigües profundes i abunden en els fons fangosos de les profunditats oceàniques. No obstant això, algunes espècies són abundants en aigües superficials i, per exemple, en el mar Mediterrani les densitats d'eriçons de mar determinen sovint l'aspecte del fons marí.

Les estrelles de mar són invertebrats marins que viuen en esculls de coral, en sorra, roques o fins i tot a les muscleres. La part superior de les estrelles és aspra i està formada per plaques de carbonat càlcic amb petites espines. La part inferior és més suau, de color més clar i és on es troba la boca i l'anus, un molt prop de l'altre, a la placa central. Al llarg dels braços de les estrelles estan els peus ambulacrals que utilitzen per desplaçar-se, alimentar-se i respirar.

Els extrems dels peus ambulacrals estan adaptats i actuen com a ventoses i ajuden al fet que les estrelles de mar s'adhereixin a les superfícies. La reproducció es duu a terme a través de fecundació externa i els òvuls fecundats passen per diverses etapes larvàries planctòniques abans de convertir-se en adults. Algunes espècies d'estrelles de mar es poden reproduir asexualment per fragmentació. A més, tenen la capacitat de regenerar les parts perdudes del cos.

Les estrelles de mar són depredadors que s'alimenten de musclos, cloïsses, petits peixos, caragols i balànids. Tenen la capacitat d'extreure el seu estómac cap a fora a través de la boca i així poden realitzar la digestió fora dels seus cossos. Això els permet consumir preses més grans del que normalment cap a la seva boca.

Les estrelles de mar poden "veure". En les puntes dels braços hi ha zones sensibles a la llum que reaccionen negativament a la llum. També poden "olorar". Tenen quimioreceptors a la superfície del cos que poden detectar la presència d'una presa pròxima. També, les estrelles de mar poden "assaborir" la salinitat de l'aigua on es troben. 

En els discos també podem trobar-nos amb ofiures, que es diferencien de les estrelles de mar en què els seus braços són senzills, serpentiformes i esvelts. S'assemblen a les clavellines, les quals tenen els braços ramificats i es fixen al substrat mitjançant uns apèndixs ventrals.

Les estrelles de mar que podem trobar en els discos de VIRTUE s'estan alimentant dels balànids i bivalves.