Calculadora de Biodiversitat

actualitzat: 2020-02-20

Quina mesura(s) de biodiversitat li agradaria que es calculés?

Glossari de Mesures de Biodiversitat

  • Riquesa d'espècies - El nombre d'espècies diferents que es troben en un entorn determinat.
  • Biodiversitat - El nombre d'espècies diferents d'organismes en un entorn particular.
  • La uniformitat (E) - Una mesura de que similars són les abundàncies de les diferents espècies en la comunitat.
  • Index de Shannon-Wiener(H) - Aquesta mesura de diversitat prové de la teoria de la informació i mesura l'ordre (o el desordre) observat dins d'un sistema particular. En els estudis ecològics, aquest ordre es caracteritza pel nombre d'individus observats per a cada espècie en la parcel·la de mostra (per exemple, biofilm en un disc VIRTUE).
  • Índex de Simpson (D) - La probabilitat que dos individus seleccionats a l'atzar en la comunitat pertanyin a la mateixa categoria (per exemple, l'espècie).
  • L'índex de diversitat de Simpson (1 - D) - La probabilitat que dos individus seleccionats a l'atzar en una comunitat pertanyin a diferents categories (per exemple, espècies).
  • Índex de reciprocitat de Simpson (1/D) - El nombre de categories igualment comunes (per exemple, espècies) que produiran l'índex de Simpson observat.

Maryland Sea Grant, en VIRTUE-s partner.