Calculem la Biodiversitat

actualitzat: 2020-02-20

En aquesta activitat, practicaràs el calculo de la riquesa d’espècies i les altres mesures de biodiversitat tractades a "Com calcular la biodiversitat ?". Les dades provenen d’un dels molts conjunts de dades reunits durant el nostre estudi de formació de biofilm al port interior de Baltimore.

Abans de començar, aquí teniu un repàs ràpid de les fórmules de biodiversitat:

 • Riquesa d'espècies: S - el nombre d'espècies diferents trobades a la placa

 • Pi - el nombre d’una espècie determinada dividit pel nombre total d’organismes observats. Quan calculeu la probabilitat per a cada espècie, utilitzeu un percentatge decimal (per exemple, utilitzeu 0,25 - no 25% o 1/4).
 • índex de Simpson : D = sum(Pi2) 
 • índex de diversitat de Simpson: 1 - D 
 • índex reíproc de Simpson: 1/D 
 • índex de Shannon-Weiner : H = -sum(Pilog[Pi])
 • (Si bé podeu utilitzar qualsevol base, el logaritme natural s’utilitza més habitualment)
 • Uniformitat: E = H/log(S)

Tasca

Riquesa de espècies i índex de Simpson:

 • Tres especies
 • Sis especies

Riqusa de espècies i Índex de Shannon-Wiener Index:

 • Tres especies
 • Sis especies