Caracterització de l'aigua de mar

actualitzat: 2020-07-09

Aquestes pàgines es deriven del llibre "Measuring Water / Mäta vatten", i estan destinades principalment a mestres i alumnes avançats i no s'apliquen específicament només a recerques de VIRTUE-s.