Clone of Classroom Pedagogy

actualitzat: 2020-02-14


Model 5E per a la instrucció integrada de STEM

El model 5E per a la instrucció integrada de STEM promou el desenvolupament de nous enteniments a partir d'experiències prèvies.
Les cinc etapes d'aprenentatge en el model 5E (per les seves sigles en anglès) són: Compromís (Engagement), Exploració (Exploration), Explicació (Explanation), Elaboració/Extensió (Elaboration/*Extension) i Avaluació (Evaluation).