Comptar organismes del disc mitjançant fotografies i el programari de processament d’imatges ImageJ (Fiji)

actualitzat: 2020-02-20