Discos de VIRTUE - què investigar?

actualitzat: 2020-11-15

En aquesta pàgina hem reunit algunes de les preguntes que poden ser útils a l'hora de treballar amb les estructures de VIRTUE. Amb algunes de les preguntes (sobretot aquelles que poden tenir diferents respostes depenent de la regió geogràfica) seria interessant cooperar amb altres escoles.

 

Preguntes bàsiques

Com colonitzen els discos els diferents organismes?

Col·loca les estructures de VIRTUE en diferents entorns. Per exemple, pots col·locar els discos en dos llacs, un més petit i un altre més gran; també pots posar un en una zona de badia i un altre en un port. Recull els discos i analitza'ls al mateix temps. Observa què succeeix en els discos.

La resposta a la pregunta pot desenvolupar-se més repetint l'experiment en diferents èpoques de l'any i observant les diferències d’incrustament entre l'estiu i l'hivern.

Els resultats poden portar a plantejar-se noves preguntes sobre com succeeix la colonització i transport d'espècies. Per exemple, com es propaguen les espècies a nous ambients i per què existeixen grans diferències entre les espècies marines i les d'aigua dolça. I no només això, les diferències les podem trobar entre estructures col·locades a un mateix lloc. Una altra pregunta que ens podríem plantejar és com la colonització d'una superfície pot veure's afectada pel mitjà que li envolta.

Llegeix més en Initial Events in Microbial Film Formation (pdf) 

Hi ha guanyadors o perdedors en la competició per a incrustar-se a una superfície?

Estudia els discos de l'estructura al llarg del temps. Esbrina quines espècies s'incrusten primer i si aquestes romanen en el disc o si se’n van. 

És important l'època quan col·loquem els discos? 

Una vegada el disc de VIRTUE ha estat colonitzat, la meitat de la superfície es pot raspar (coberta d'aigua). Després, torna a col·locar-ho en l'estructura i així veuràs si la mateixa espècie torna o si es desplaça a un altre lloc.

És important el tipus de substrat? 

Per a saber si el material que forma els discos pot marcar la diferència, o si la incrustació prèvia en un disc pot influenciar la nova incrustació, fes servir diferents materials en la teva estructura (per exemple: metall, fusta, vidre) o prova de reemplaçar un o més discos de la teva estructura amb uns nous. Després veuràs si la incrustació difereix en comparació amb els discos que has reutilitzat i netejat prèviament.

Com es pot explicar la diversitat en la naturalesa? Per què no hi són en tots els llocs les mateixes espècies?

Col·loca l'estructura de VIRTUE en diferents entorns, per exemple, sota un moll a un port i a una platja. Quins discos tenen més espècies en comú? On és major la diferència... entre estructures de discos de diferents entorns o entre estructures de discos situats en un mateix entorn?

 

Preguntes més complicades

Com canvia la composició d'espècies al llarg d'una costa o d'un gradient ambiental?

El nivell de salinitat o nutrients en l'aigua pot variar segons l'entorn i és interessant veure la variació d'espècies al llarg dels diferents gradients. També és interessant descobrir què afecta a la presència d'espècies. 
Col·loca l'estructura de discos al mateix temps en diferents llocs al llarg de la costa. Intenta seleccionar zones que siguin el més semblants possibles, però on existeixi una diferència de salinitat o de nutrients. Recull les estructures a l’hora i avalua la incrustació d'organismes. 

Per a saber, per exemple, com afecta la salinitat a la supervivència i si els organismes madurs o les larves/espores es veuen més afectades per l'alta o baixa salinitat, mou les estructures i estudia què va succeint. (No obstant això, tingues en compte que factors com la salinitat o la presència de larves també poden variar amb les condicions meteorològiques, per la qual cosa si repeteixes l'experiment un temps després pot ser que no hi hagi les mateixes condicions ambientals).

Profunditat i llum

També pots investigar un altre tipus de gradients, com pot ser la profunditat. En aquest experiment pots fer servir diferents estructures unides entre elles. Després d'un temps en l'aigua, pots canviar la profunditat d'una de les estructures i veure com varia la incustració d'organismes.

Pre-tractament dels discos

Els discos de VIRTUE amb incrustacions d'organismes poden rebre diferents tipus de tractament en el laboratori. Per exemple, poden ser exposats a diferents solucions de nutrients i a diferents nivells de salinitat. També es poden provar diferents tipus de solucions anti-incrustants per a veure com funcionen.
També pot ser interessant provar l'exposició dels discos a diferents tipus de toxines ambientals. Si en una mateixa estructura es col·loca un disc amb un tractament anti-incrustant... Es veuen afectats tots els discos? Recorda sempre utilitzar discos control.
Llegeix més sobre el que succeeix quan es forma una bio-pel·lícula en un disc de VIRTUE a l'aigua i de com mesurar la biodiversitat en Bio-pel·lícula i Biodiversitat.