Exemples de projectes en classe

actualitzat: 2020-08-06

Els documents següents es suggereixen plans de lliçons sobre com fer un projecte VIRTUE-s. S'inclouen metodologia, anàlisi de discs, càlculs de biodiversitat, esquemes de com presentar resultats i discussió de resultats.

Paquet d'ensenyament: comparació de diferents llocs

Aquest paquet didàctic va ser dissenyat perquè els socis escolars del projecte Erasmus + del VIRTUE usin com a guia per a la realització dels seus primers estudis de comparació mitjançant l'estructura de discs VIRTUE.
És un intent de normalitzar la metodologia per fer significatives les comparacions.

 

Projecte sobre la successió d'ecosistemes
(descàrrega zip-package)

Aquest kit conté dades d'un projecte escolar, així com fulles de treball dels estudiants i informació de fons per al professor per a analitzar aquestes dades.