Observacions

actualitzat: 2019-03-21
2022-02-14 | -- dies en aigua

Lloc: Ulva kvarn

2021-12-01 | 145 dies en aigua

Lloc: Marina Port Premià

10 % Anèl·lids: Spirobis spirobis. Artròpodes: Eurydice affinis.
2021-12-01 | 145 dies en aigua

Lloc: Marina Port Premià

10 % Artròpodes: Crangon crangon. Cnidaris: Laomeda sp. Mol·luscs: Mytius edulis, Hydrobia ulvae
2021-12-01 | 145 dies en aigua

Lloc: Marina Port Premià

20 % Anèl·lids: Nereis diversicolor. Artròpodes: Gamarus sp, Gamarus sp, Eurydice affinis, Leptocheirus plumolosus. Cnidaris: Laomeda sp.
2021-12-01 | 145 dies en aigua

Lloc: Marina Port Premià

30 % Anèl·lids: Spirobis spirobis, Pomatoceros triqueter. Artròpodes: Balanus sp.
2021-12-01 | 145 dies en aigua

Lloc: Marina Port Premià

25 % Anèl·lids: Spirobis spirobis, Electra sp. Artròpodes: Gamarus sp, Crangon crangon. Cordats: Ciona intestinalis, Clavelina lepadiformis, Botyllus schlossari. Cnidaris: Laomeda sp.
2021-12-01 | 145 dies en aigua

Lloc: Marina Port Premià

20 % Algues: Asparagopsis taxiformis, Banemaivanua. Artròpodes: Gamarus sp, Crangon crangon.
2021-12-01 | 145 dies en aigua

Lloc: Marina Port Premià

30 % Anèl·lids: Spirobis spirobis, Briozou de tub, Pomatoceros triqueter. Cordats: Ciona intestinalis, Clavelina lepadiformis. Artròpodes: Eurydice affinis, Amphibalanus amphitrite.
2021-12-01 | 145 dies en aigua

Lloc: premia de mar

30 % Polydora sp, Zoobatryon verticillatum, Laomeda sp.
2021-04-27 | 163 dies en aigua

Lloc: Båstad hamn - flytbrygga bredvid drivmedelspumparna

20 % Hydroider (Hydrozoa)
80 % Musslor (Bivalvia)
10 % Mossdjur (Bryozoa)
10 % Fintrådiga alger
40 % Havstulpaner (Balanidae)
2021-04-15 | 175 dies en aigua

Lloc: Vejbystrands hamn

1 st Märlkräftor
10 % Fintrådiga alger
20 % Mossdjur (Bryozoa)
10 % Rörmaskar (Polychaeta)
40 % Havstulpaner (Balanidae)
10 % Hydroider (Hydrozoa)
25 % Musslor (Bivalvia)
2020-09-02 | -- dies en aigua

Lloc: Ulva kvarn

3 st svamdjur
1 st kiselalg
2020-09-02 | -- dies en aigua

Lloc: Ulva kvarn

1 st Virvelmaskar (Turbellaria)
1 st Knott

Pàgines