Sobre aquesta web

actualitzat: 2020-10-23

El contingut, la pedagogia i l'estructura del lloc web són una producció conjunta dels següents socis:
University of Gothenburg, GEOMAR, SUBMON, University West i la University of Maryland Center for Environmental Science amb el suport d'Erasmus +, la Unió Europea.

Els professors i alumnes de les escoles associades Öckerö Seglande Gymnsieskola (Suècia), Daina Isard (Espanya) and Hebbelschule (Alemanya) han participat en el disseny, provat i avaluat la pedagogia i la funcionalitat.

Els productors de contingut han estat Joachim Dengg (GEOMAR), Sally Dengg (GEOMAR), Tecla Maggioni (SUBMON), Dennis Augustsson (University West), Adam Frederick (UMCES), Susan Gotensparre (UGOT) i Mikael Olsson (UGOT).
El disseny i la tecnologia del lloc web han estat desenvolupats per Sven Ängermark (Monoclick).

 

El suport de la Comissió Europea al lloc web i el seu contingut no constitueix una aprovació d'aquests, que reflecteixen únicament les opinions dels autors, i la Comissió no pot ser considerada responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en ell.