Sobre Erasmus+ i VIRTUE-s

actualitzat: 2021-01-12

VIRTUE-s és un projecte de tres anys finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea (2017-2020) amb 310.000 euros.

Els socis del projecte VIRTUE-s són:
University of Gothenburg (Sweden) (Department of Biological and Environmental Sciences)
University West (Sweden)
Öckerö Seglande Gymnasieskola (Sweden)
University of Maryland Center for Environmental Science, Maryland Sea Grant (USA)
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (Germany)
Hebbelschule (Kiel, Germany)
SUBMON (Barcelona, Spain)
Daina Isard (Barcelona, Spain)

El projecte VIRTUE-s se centra en el desenvolupament d'eines innovadores, digitals i pràctiques per a augmentar la qualitat de l'ensenyament de les ciències naturals fent servir exemples basats en l'Oceà (dins del marc d'aprenentatge basat en projectes). Aquest projecte respon a la convocatòria de dissenys d'aprenentatge innovadors, que es requereixen a causa dels canvis en la professió dels docents a mesura que les escoles en particular i la societat en general s'han digitalitzat més. 

VIRTUE-s té vuit socis (cinc socis científics i tres escoles) de Suècia, Alemanya, Espanya i els Estats Units. El projecte proporcionarà una plataforma per a expandir la pedagogia a l'aula, inclosa la ciència basada en projectes, amb un treball de camp integrat on els estudiants poden dur a terme una recerca a través del disseny d'experiments per a estudiar la biodiversitat marina. Això proporcionarà als estudiants una major participació en el seu treball d'una forma més personal i amb un enfocament basat en el treball en equip. En aquest projecte, els estudiants i professors participaran en experiències d'aprenentatge multimèdia, que els brindarà oportunitats per a debatre problemes ambientals a nivell global i per a comprendre les similituds i diferències de la biodiversitat de l'Oceà.

VIRTUE-s crearà paquets educatius innovadors amb elements digitals, una calculadora de biodiversitat interactiva, un taller en recursos multimèdia, un manual sobre “com fer produccions col·laboratives multimèdia” i cursos de formació per a professors, incloent un curs online (Massive Open Online Course – MOOC) sobre VIRTUE-s i la Cultura Oceànica. La base de dades existent, VIRUTEDATA, s'actualitzarà, millorarà i serà accessible en cinc idiomes (anglès, suec, català, castellà i alemany). S'organitzarà una escola d'estiu de 5 dies per a alumnes de les escoles que són socies del projecte.

L'impacte generat pel projecte VIRTUE-s permetrà als professors estar millor equipats i guanyar confiança en l'ús d'eines TIC. Aconseguiran una major competència digital i podran introduir elements i instruments innovadors relacionats amb l'oceà a les seves classes. Els professors també podran vincular les seves classes amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i connectar als seus estudiants amb els objectius de la UE (p. ex. Equipar/educar als estudiants per a preparar-se al Mercat laboral dins del sector del Blue Growth). Els estudiants s'involucraran amb els elements TIC pràctics i nous del projecte.

Els alumnes treballaran en equip, la qual cosa els permetrà desenvolupar les seves competències socials i augmentaran l'autoconsciència, així com la importància dels seus companys d'equip per a aconseguir entre tots un projecte reeixit. Tindran contacte amb altres alumnes d'altres països, tenint l'oportunitat de debatre temes com la biodiversitat, el canvi climàtic, la contaminació oceànica, el futur dels oceans i la seva sostenibilitat. Això farà que la consciència dels estudiants augmenti, arribant a la conclusió que per a aconseguir un ecosistema oceànic sostenible hem de treballar junts.