Una petita història sobre VIRTUE

actualitzat: 2019-04-04

VIRTUE (Virtual University Education) neix l'any 1997 com un projecte conjunt de recerca i educació a mà de la Universitat de Maryland Center for Environmental Science, als Estats Units, i el Centre per a l'Educació Científica en la Universitat de Bergen, a Noruega, i per la Universitat de Göteborg, a Suècia.

La part de recerca del projecte es va completar l'any 2002, però la part educativa va continuar desenvolupant-se entre Suècia i els Estats Units.

VIRTUE a Suècia és una cooperació entre el Departament de Ciències Biològiques i Ambientals i el Museu i Aquari a Göteborg. 

VIRTUE és ara un projecte internacional amb socis de Suècia, Alemanya, Espanya i els Estats Units.