Mapa per als informes iniciats

Nota: Tots els informes iniciats amb més de 300 dies d'antiguitat sense cap observació s'esborraran automàticament, tret que l'usuari actualitzi la data estimada de recuperació dels discos.