Cultura Oceànica

actualitzat: 2020-07-20

Objectiu 14 UN -  Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, les mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

QUÈ ÉS LA CULTURA OCEÀNICA?

Una definició acceptada internacionalment estableix que “Cultura Oceànica” significa:
“comprendre la influència de l’Oceà sobre nosaltres i la nostra influència sobre l’Oceà” (Cava, 2005).
La cultura oceànica no es refereix exclusivament a l’educació, però té l’objectiu d’animar a la gent a actuar en nom de l’oceà.
La cultura oceànica és una eina essencial per aportar coneixement en el marc del Creixement Blau, que és l’estratègia a llarg termini per recolzar el desenvolupament sostenible en els sectors marí i marítim.
L’estratègia de Creixement Blau s’inclou en el programa europeu Horizon 2020, i a nivell global s’incorpora com una de les fites de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, adoptada per tots els estats membres l’any 2015,

 

UNA PERSONA AMB CULTURA OCEÀNICA

Una persona amb cultura oceànica...

  • Comprèn els principis essencials i els conceptes fonamentals relacionats amb la manera com funciona l’oceà, i la seva importància per la humanitat;
  • Pot expressar-se de forma culta sobre l’oceà;
  • És capaç de prendre decisions responsables i informades respecte a l’oceà i els seus recursos.

Molts ciutadans no són conscients de la importància econòmica, social, política i ambiental de l’oceà. La cultura oceànica pot ser una eina per lluita conra aquesta “ceguera oceànica”,donant forma a una societat més sensible en vers a l’oceà. Hi ha una necessitat de canviar la forma en què ens comportem i pensem. Hi ha una necessitat d’omplir els buits que té l’educació formal en relació al coneixement sobre el medi marí. La importància de les carreres
professionals emergents vinculades amb el mar, en àrees com la ciència, enginyeria, comunicació dret i economia hauria de destacar-se. Els legisladors han de tenir més cultura oceànica per tal de poder prendre les decisions adequades per recolzar el Creixement Blau.

EL MARC DE LA CULTURA OCEÀNICA

El concepte de cultura oceànica està format per 7 principis que són el fonament del coneixement de l’oceà. Aquests principis engloben aspectes relacionats amb la connexió entre l’oceà i el medi terrestre, així com la connexió entre l’oceà i els éssers humans..

PRINCIPI 1 – La Terra té un gran oceà amb diferents característiques
L’oceà és la característica física del nostre planeta, comportant aproximadament un 70% de la seva superfície. Es reconeixen 7 conques oceàniques, compostes pel fons marí i les seves característiques geològiques, però totes elles estan interconnectades! Els vents, així com la rotació terrestre, influeixen en la circulació de les masses d’aigua. La major part de l’aigua a la Terra (97%) és a l’oceà, sent una part integral del seu cicle. Tot i que l’oceà és enorme, és finit i els seus recursos són limitats.

PRINCIPI 2 - Tant l’oceà com la vida que contenen modelen les característiques de la Terra
Què va modelar la superfície de la Terra? Entre d’altres coses, els canvis del nivell del mar al llarg del temps geològic, les activitats tectòniques i la força de les onades. Les onades i els corrents redistribueixen la sorra i els sediments, modelant les costes. Molts dels materials de la terra i els seus cicles biogeoquímics es van originar a l’oceà: per exemple, les roques sedimentàries que ara estan exposades a la terra es van formar a l’oceà a causa dels molts organismes que utilitzen el carboni dissolt en l’aigua de petxines o altres parts d’esquelet. Quan aquests organismes moren s’enfonsen al fons de l’oceà, originant roca sedimentària degut a processos de compactació i consolidació. A causa dels moviments tectònics de l’escorça terrestre, la roca sedimentària ascendeix a la superfície, esdevenint part dels continents. I al revés, la major part dels materials de les conques oceàniques són els continents, a través de processos d’erosió i desgast. Com pots veure, terra i oceà no són dos sistemes separats!

PRINCIPI 3 - L’oceà exerceix una gran influència sobre les condicions del temps i el clima
La forma en la que l’oceà interactua amb l’atmosfera controla el temps i el clima. L’oceà modera el clima mundial en absorbir la major part de la radiació solar que arriba a la Terra. L’intercanvi de calor entre l’oceà i l’atmosfera dirigeix el cicle de l’aigua i la circulació oceànica i atmosfèrica. A més, la taxa d’evaporació de l’oceà, juntament amb el patró de vents i la rotació terrestre controlen la quantitat de precipitació. L’oceà domina el cicle del carboni i la
meitat de la productivitat primària del planeta té lloc a la capa superficial de l’oceà.

PRINCIPIO 4 -  El océano hace posible que la tierra sea habitable
¿Sabías que la evidencia más antigua de vida sobre el planeta se encuentra en el océano? Los millones de especies de organismos que viven en la tierra hoy están relacionados por descendencia de ancestros comunes que evolucionaron en el océano y siguen evolucionando hoy en día. El oxígeno de la atmósfera procede originalmente de la actividad fotosintética de  organismos marinos, y la acumulación de oxígeno fue necesaria para el desarrollo de la vida sobre la tierra. El océano produce un 50-85% del oxígeno presente en la atmósfera.

PRINCIPI 5 - L’oceà permet un gran diversitat d’ecosistemes i de vida
La vida a l’oceà engloba des dels microbis més petits a l’animal més gran del món, la balena blava! Tot i la seva mida petita, molts microbis són la base de les cadenes tròfiques de l’oceà, sent els productors primaris més importants. Molts dels principals grups d’organismes que es troben al
planeta existeixen únicament a l’oceà, on podem trobar-hi una diversitat molt major. Els organismes marins tenen cicles de vida i adaptacions (sí, l’oceà no és un lloc on sigui senzill sobreviure!) úniques, establint-se importants relacions entre els organismes per millorar la supervivència. La distribució d’organismes a l’oceà ve definida per factors biòtics i abiòtics (com per exemple llum, oxigen, salinitat, temperatura, patrons hidrodinàmics...). Unes poques
regions de l’oceà sostenen la vida més abundant del planeta, mentre que la major part de l’oceà pràcticament no té vida.
L’oceà proporciona un espai de vida enorme, amb ecosistemes variats i únics!

PRINCIPI 6 - L’oceà i els humans estan inextricablement interconnectats
L’oceà afecta cada vida humana; sense l’oceà la vida no seria possible! L’oceà ens proporciona aliment, medicina i recursos minerals i energètics. Suporta llocs de treball i economies nacionals, i serveix d’autopista pel transport de mercaderies i persones. L’oceà també és una font d’inspiració, recreació, rejoveniment i descobriment! A la gent li encanta passar temps prop del mar! Malgrat això, els éssers humans afectem negativament a l’oceà de diverses
maneres: pesca no regulada, desenvolupament descontrolat en àrees costaneres o contaminació són només alguns exemples.

PRINCIPI 7- L’oceà està en gran part inexplorat
Sabies que l’oceà és el lloc més inexplorat del planeta? S’ha explorat menys d’un 5%! Però comprendre l’oceà va més enllà d’una simple qüestió de curiositat. La nostra pròpia supervivència en depèn! Per comprendre millor l’oceà és necessari un enfoc interdisciplinari.
La col·laboració entre científics de diferents camps fomentarà noves idees i noves perspectives d’investigació.

ALTRES RECURSOS
Per veure i descarregar la guia completa de la Cultura Oceànica, o per explorar més detalladament els seus principis essencials i conceptes fonamentals, si us plau prem aquí.
En aquesta pàgina web també podràs trobar-hi “l’enfoc de la Cultura Oceànica per a graus K-12” (en anglès, “Ocean Literacy scope & sequence for grades K-12”), una guia pels educadors sobre què necessita comprendre l’alumnat a diferents edats per aconseguir una comprensió completa dels principis essencials de la Cultura Oceànica i els conceptes fonamentals.