El nom de l'informe: 

Projekt SLHO, Provplats P1. Hönö-Klova hamn.

Projecte: 
Projekt SLHO
Llocs: 
Projekt SLHO, provplats P1. Hönö-Klova hamn
Suècia
Data: 
2015-07-15
Days: 
0
Temperatura: 
18.40 C˚
Salinitat: 
21.60 ‰
Profunditat: 
50.00 cm
Discos VIRTUE-s: 
10
Comentaris: 

Rack nedsänkt 2015-07-15, klockan 16:30.
Några initialmätvärden vid rackutsättningen:
Vindriktning: SV.
Vindstyrka: 6-7 m/s.
Väder & moln: Soligt, 3/8 Cu.
Lufttemperatur: +18.4°C.
Avstånd fästpunkt-vattenyta: 0.5 m.
Vattendjup: 3.0 m.
Vattendjup, variation: 0.2 m.
Siktdjup: 2.5 m.
Djup till kollektor 1ö: 0.5 m.
Vattentemperatur: +18.4°C.
Salthalt: 21.6 ‰.
pH-värde: 8.43.
kH: 7 dkH.
Redox: 188 mV.

Anteckningar 2016-01-29, Provplats P1: Racken kvar i sjön oförändrat då jämförelseobjektet, bogserbåten, ännu inte flyttats från provplats P2 i Göteborgs hamn på grund av långvariga motorarbeten och vi vill ha miljöförhållandena på provplatserna oförändrade under lång tid. Ingen analys har ännu skett.

Anteckningar 2016-04-19, Provplats P1: Racken kvar i sjön oförändrat. Bogserbåten har ännu inte flyttats från provplats P2 på grund av fortsatta långvariga motorarbeten. Ingen analys har ännu skett.

Imatges

  • Projekt SLHO. Provplats 1. Utsättningsbryggan.
  • Projekt SLHO. Provplats 1. Rack med kollektorer.