Beobachtungen

aktualisiert: 2019-03-21
2022-02-14 | -- Tage im Wasser

Ort: Ulva kvarn

2021-04-27 | 163 Tage im Wasser

Ort: Båstad hamn - flytbrygga bredvid drivmedelspumparna

40 % Havstulpaner (Balanidae)
20 % Hydroider (Hydrozoa)
80 % Musslor (Bivalvia)
10 % Mossdjur (Bryozoa)
10 % Fintrådiga alger
2021-04-15 | 175 Tage im Wasser

Ort: Vejbystrands hamn

10 % Rörmaskar (Polychaeta)
40 % Havstulpaner (Balanidae)
10 % Hydroider (Hydrozoa)
25 % Musslor (Bivalvia)
1 st Märlkräftor
10 % Fintrådiga alger
20 % Mossdjur (Bryozoa)
2020-09-02 | -- Tage im Wasser

Ort: Ulva kvarn

1 st kiselalg
3 st svamdjur
2020-09-02 | -- Tage im Wasser

Ort: Ulva kvarn

1 st Virvelmaskar (Turbellaria)
1 st Knott
2020-09-01 | -- Tage im Wasser

Ort: Ulva kvarn

1 st Musselkräfta
2020-08-31 | -- Tage im Wasser

Ort: Ultuna

Sötvattenskvalster (Hydracarina)
2020-06-29 | -- Tage im Wasser

Ort: Ekoln

1 st Kiselalger (Bacillariophyta)
2019-09-08 | -- Tage im Wasser

Ort: Fryken vid bryggan

60 % Mossdjur (Bryozoa)
3 st 20 % daphnia
2019-08-26 | 38 Tage im Wasser

Ort: Baltimore Inner Harbor

Hydroids (Hydrozoa)
Barnacles (Balanidae)
Amphipods (Amphipoda)

Seiten