Beobachtungen

Bedeckung Anzahl Art datum Report Tage
45 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 513
140 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 513
60 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 513
30 % 70 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 513
20 % 100 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 513
9 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
35 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 513
20 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 513
60 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 513
50 % 130 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
40 % 65 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 513
60 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 513
40 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
30 Märlkräftor (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 513
40 % 90 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 513
3 Musslor (Bivalvia) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202
3 Blåmusslor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida 202
5 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida 202
1 Snäckor (Gastropda) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida 202
2 Rörmaskar (Polychaeta) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
50 Taggpolyper 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202
1 Blåmussla 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida 202
3 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida 202
17 Slemmsakar 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
10 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_oversida 202
1 Rörmaskar (Polychaeta) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202
1 Tiofotade kräftdjur 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida 202
12 Tiofotade kräftdjur 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
17 Taggpolyper 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida 202
6 Slemmaskar 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202

Seiten