Observations

updated: 2019-03-21

The map and observation resources are yet experimental, so please test the functions and and give us your views to
virtue-s@bioenv.gu.se

2019-05-13 | 513 days in water

Place: Ystads marina

45 st Musslor (Bivalvia)
2019-05-13 | 513 days in water

Place: Ystads marina

40 st Märlkräfta (Amphipoda)
130 st 50 % Havstulpaner
9 st Musslor (Bivalvia)
2019-05-13 | 513 days in water

Place: Ystads marina

60 st Märlkräfta (Amphipoda)
90 st 40 % Havstulpaner
2019-04-30 | 136 days in water

Place: Bryggan Tiraholm Bolmen

4 st Tofsmygga
14 st Virvelmaskar (Turbellaria)
1354 st Hydrozoer (Hydrozoa)
6 st Musselkräftor (Ostracoda)
3 st Nattsländor (Trichoptera)
36 st Fåborstmaskar (Oligochaeta)
1 st Hjuldjur (Rotifera)
175 st Fjädermyggor (Chironomidae)
16 st Hinnkräftor (Cladocera)
2019-04-24 | 153 days in water

Place: Vejbystrands hamn

1 st Stillahavsostron Magallana gigas
20 % Hydroider (Hydrozoa)
1 st Märlkräftor
1 st Rörmaskar (Polychaeta)
50 % Havstulpaner (Balanidae)
2019-04-16 | 202 days in water

Place: Svanshalls hamn

10 % Fintrådiga alger
2019-04-16 | 202 days in water

Place: Svanshalls hamn

10 % Fintrådiga alger
2019-04-16 | 202 days in water

Place: Svanshalls hamn

20 % Fintrådiga alger
2019-04-16 | 202 days in water

Place: Svanshalls hamn

10 % Hydroider (Hydrozoa)
2019-04-16 | 202 days in water

Place: Svanshalls hamn

10 % Fintrådiga alger

Pages