Observations

updated: 2019-03-21

The map and observation resources are yet experimental, so please test the functions and and give us your views to
virtue-s@bioenv.gu.se

2019-04-04 | 158 days in water

Place: Båstad hamn - flytbrygga bredvid drivmedelspumparna

20 % Havstulpaner (Balanidae)
2019-04-04 | 152 days in water

Place: Vejbystrands hamn

5 st Hydroider (Hydrozoa)
1 st Musslor (Bivalvia)
15 st Havstulpaner (Balanidae)
40 % Mossdjur (Bryozoa)
30 % Fintrådiga alger
2019-04-01 | 159 days in water

Place: Kristinebergsstationen SLC

3 st Havsanemoner (Actinozoa)
2 st Stjöstjärnor
5 st Havstulpaner (Balanidae)
7 st Sjöpungar (Tunicata)
2 st Märlkräftor
30 % Mossdjur (Bryozoa)
2018-10-29 | -- days in water

Place: Bryggan Tiraholm Bolmen

Fjädermyggor (Chironomidae)
Virvelmaskar (Turbellaria)
Musselkräftor (Ostracoda)
Fåborstmaskar (Oligochaeta)
Hoppkräftor (Copepoda)
Hinnkräftor (Cladocera)
Hydrozoer (Hydrozoa)
2018-10-29 | -- days in water

Place: Bryggan Tiraholm Bolmen

31 st Fjädermyggor (Chironomidae)
13 st Fåborstmaskar (Oligochaeta)
5 st Musselkräftor (Ostracoda)
2018-09-20 | -- days in water

Place: Bryggan Tiraholm Bolmen

Virvelmaskar (Turbellaria)
Fåborstmaskar (Oligochaeta)
Fjädermyggor (Chironomidae)

Pages