Projekt: 

Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut?

Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut och hur påverkar färjetrafiken som passerar skivornas påväxt? I maj 2019 sattes rack ut i Ystads hamn av elever i åk 2. Under året undersöktes racken visuellt av elever i åk 4 och elever i åk 9. Virtuerack sattes även ut till havs som en jämförelse men på grund av ombyggnad av hamnen fick dessa inte vara kvar. I oktober år 2020 kunde äntligen miljökursen från Ystads gymnasium plocka upp ett rack för att undersöka i mikroskop. Det finns fortfarande 2 rack till på samma brygga att undersöka. Det här kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Reports

Observations