Observations Species

Coverage Quantity Species Date Report Dayssort descending
1 Märlkräftor 2019-09-24 Vejbystrands hamn 2019-09-09 153
1 Sjöpungar (Tunicata) 2019-09-09 Strandängsskolan, Båstad 2019-09-09 158
3 Snäckor (Gastropda) 2019-09-09 Strandängsskolan, Båstad 2019-09-09 158
2 Märlkräftor 2019-09-07 Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 159
5 Havstulpaner (Balanidae) 2019-09-07 Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 159
3 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-09-07 Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 159
7 Sjöpungar (Tunicata) 2019-09-07 Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 159
2 Stjöstjärnor 2019-09-07 Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019 159
6 Rörmaskar 2011-09-23 Torekov rack 2 11-09-23 160
8 Havstulpaner 2011-09-23 Torekov rack 2 11-09-23 160
5 Sjöpungar 2011-09-23 Torekov rack 2 11-09-23 160
7 Havsanemoner 2011-09-23 Torekov rack 2 11-09-23 160
22 Barnacles (Balanidae) 2018-03-22 Upper discs, GMS Probstei, March 2018 167
8 Musslor 2014-10-22 Fyren 167
441 Barnacles (Balanidae) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
30 Havstulpaner 2014-10-22 Fyren 167
110 Marine bristle worms (Polychaeta) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
413 Marine bristle worms (Polychaeta) 2018-03-22 Upper discs, GMS Probstei, March 2018 167
2 Rörmaskar 2014-10-22 Bohlins brygga 167
7 Clams (Bivalvia) 2018-03-22 Upper discs, GMS Probstei, March 2018 167
1 Havsanemoner 2014-10-22 Fyren 167
6 Clams (Bivalvia) 2018-03-22 Lower discs, GMS Probstei, March 2018 167
19 Rörmaskar 2014-10-22 Fyren 167
8 Musslor 2014-10-22 Bohlins brygga 167
28 Barnacles (Balanidae) 2014-11-27 Testrapport 2014-11-27 177
1 Musslor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 4 196
1 Rörmaskar 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
1 Snäckor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 5 196
2 Havstulpaner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
2 Bladformiga alger 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196

Pages