Observations Species

Coverage Quantity Species Date Report Dayssort descending
1 Sjöpungar 2016-11-20 Flint VIRTUE 2 43
20 Bladformiga alger 2016-11-20 Flint VIRTUE 3 43
5 Havstulpaner 2012-05-13 Torekov rack 2 2012-05-13 43
10 % 1 sea squirt 2016-11-22 Tellen 1 45
5 Havstulpaner 2012-05-18 Gästbryggan 48
20 Electra crustulenta 2016-11-19 Boucher3 5
1 Hydroider 2014-04-30 Rack 1 test 51
1 Sjöpungar 2014-04-30 Rack 1 test 51
5 Havstulpaner 2014-04-30 Rack 1 test 51
2 Rörmaskar 2014-04-30 Rack 1 test 51
1 Havsanemoner 2014-04-30 Rack 1 test 51
30 % 70 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 513
60 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 513
60 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 513
40 % 65 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 513
50 % 130 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
140 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 513
45 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 513
60 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 513
20 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 513
40 % 90 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 513
35 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 513
9 Musslor (Bivalvia) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
30 Märlkräftor (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 513
40 Märlkräfta (Amphipoda) 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 513
20 % 100 Havstulpaner 2020-10-07 Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 513
5 Havstulpaner 2013-06-12 Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C 61
3 Snäckor 2013-06-12 Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C 61
100 % 1 dammsnäcka ägg (på engelska the great pond snail) vetenskaplig namn: Lymnaea stagnalis 2015-08-31 Virtue fittjaskola maria 9a 61
2 Havstulpaner 2015-05-18 Ytterby och Marstrand Vt-15 62

Pages