Observations Species

Coverage Quantity Species Date Report Dayssort descending
70 % 3 Mörk planarie ägg, vattenloppa (Diaphonosoma brachyurum), trångnavlad fjädergälsnäcka, Fintrådiga alger 2015-09-03 9B - Grupp 1 - Nimo 95
70 % 6 Trångnavlad fjädergäksnäcka & fintrådiga alger 2015-09-03 Domarina 9B, grupp 1 96

Pages