Observations Species

Coverage Quantity Species Date Reportsort descending Days
20 Sjöpungar 2012-11-08 Ramsvik 240
1 Snäckor 2012-11-08 Ramsvik 240
5 Bladformiga alger 2012-11-08 Ramsvik 240
1 Snäckor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 5 196
5 Havstulpaner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 5 196
25 % 13 Havstulpaner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
25 % 4 Hydroider 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
6 Bladformiga alger 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 1 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 2 196
1 Musslor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 3 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 3 196
1 Musslor 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 4 196
3 Sjöpungar 2013-11-07 Ramsvik - Skivpar 4 196
3 bugula neritia 2016-11-22 Rinkowski1 39
2 Rörmaskar 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
3 Snäckor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
2 Bladformiga alger 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
1 Musslor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
3 Havsanemoner 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
3 Snäckor (Gastropda) 2019-09-09 Strandängsskolan, Båstad 2019-09-09 158
1 Sjöpungar (Tunicata) 2019-09-09 Strandängsskolan, Båstad 2019-09-09 158
150 Taggpolyper 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
1 Bladformiga alger 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
12 Tiofotade kräftdjur 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
17 Slemmsakar 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
2 Rörmaskar (Polychaeta) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
3 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
2 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
5 Snäckor (Gastropda) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
3 Blåmusslor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida 202

Pages