Upptäck den biologiska mångfalden i hav och sjö

Genom skolprojektet VIRTUE kan lärare och elever lära sig om och mäta biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. VIRTUEs fokus är påväxt av organismer på CD-liknande skivor.

SYFTE

  • Ta in verkligheten i läroplanerna genom ett projektbaserat lärande
  • Ökar nyfikenheten - eleverna vill lösa problem och ställa frågor

ARBETSGÅNG

  • Utsättning av skivor i akvatiska ekosystem
  • Analys av påväxtorganismer med hjälp av webbaserat pedagogiskt stöd

DE FÖRSTA STEGEN

  • Registrera dig och bli medlem i VIRTUE
  • Ta del av VIRTUEs resurser

Läs mer om VIRTUE