Rapporter

(Fungerar för alla kolumner utom Projekt. Klicka på ett projektnamn för filtrering per projekt)
Rapportens namn Projekt Land Start datum Antal dagar Våtvikt Djup Salthalt Temperatur Rapportör
Torekov 2021-rack 3 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Torekov 2021-rack 2 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Torekov 2021-rack 1 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Båstad 2021-rack 4 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Båstad 2021-rack 3 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Båstad 2021-rack 2 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Båstad 2021-rack 1 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Vejbystrands hamn 2021-rack 3 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-01 -- 50.00 cm mikael
Vejbystrands hamn 2021-rack 2 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-01 -- 50.00 cm mikael
Vejbystrands hamn 2021-rack 1 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-01 -- 50.00 cm mikael
Ulva kvarn BI1377SLU Sverige 2020-09-02 -- Maria Kahlert
Bi1377 Sverige 2020-09-02 -- Emelie Haglund
Bi1377 Sverige 2020-09-02 -- Emelie Haglund
Ulla kvarn BI1377SLU Sverige 2020-09-01 -- Emelie Haglund
Ultuna BI1377SLU Sverige 2020-08-31 -- Maria Kahlert
Karttest 2 Sverige 2020-07-20 -- mikael
test Sverige 2020-07-08 -- admin
Ekoln BI1377SLU Sverige 2020-06-29 -- Maria Kahlert
Testplace for Catalonia Virtue project in Barcelona harbour Spanien 2020-05-01 67 10.00 g 50.00 cm 31.00 ‰ 24.00 C˚ mikael
Barnacles on a VIRTUE disc for my MOOC course project Sverige 2019-09-24 -- 32.00 g 50.00 cm 15.00 ‰ 16.00 C˚ mikael
Fryken 122 Sverige 2019-09-08 -- 223.00 g 50.00 cm 12.00 C˚ Sara Lindström
Biodiversity Data / October 2019 - Biofilms and Biodiversity, Baltimore Maryland Förenta Staterna 2019-08-26 38 100.00 cm 11.00 ‰ 21.00 C˚ afrederick
Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 154.00 g 80.00 cm 1.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 83.00 g 80.00 cm 1.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 219.00 g 80.00 cm 10.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 116.00 g 80.00 cm 10.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 154.00 g 80.00 cm 10.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
VIRTUE till havs Sverige 2019-05-13 513 80.00 cm 10.00 ‰ 12.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Högskolan i Halmstad Rack 12 Sverige 2019-04-30 136 Forskningsstati...
Vejbystrands hamn 2019-09-09 Sverige 2019-04-24 153 52.00 g 50.00 cm mikael
Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 16.50 g 50.00 cm Mitt Hav
Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 22.90 g 90.00 cm Mitt Hav
Svanshall_2019_rack1_skiva5_oversida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 11.50 g 90.00 cm Mitt Hav
Svanshall_2019_rack1_skiva4_undersida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 31.30 g 80.00 cm Mitt Hav
Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 11.10 g 80.00 cm Mitt Hav
Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 27.60 g 70.00 cm Mitt Hav
Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 16.20 g 70.00 cm Mitt Hav
Svanshall_2019_rack1_skiva2_undersida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 20.90 g 60.00 cm Mitt Hav
Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 15.20 g 60.00 cm Mitt Hav
Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida Svanshalls hamn Sverige 2019-04-16 202 37.00 g 50.00 cm Mitt Hav

Sidor

Icon for xls export