Rapporter

(Fungerar för alla kolumner utom Projekt. Klicka på ett projektnamn för filtrering per projekt)
Rapportens namn Projekt Land Start datum Antal dagar Våtvikt Djup Salthalt Temperatur Rapportör
Tillväxtorganimser - Lysekil vid rinkenäs Sverige 2022-09-12 -- eric.johnsson
test BI1377SLU Sverige 2022-02-14 -- Maria Kahlert
PortPremiàdeMar-Rack1-disc3 sota VIRTUES Pérez Sala Spanien 2021-12-01 145 AMALIA
PortPremiàdeMar-Rack1-disc3 sobre VIRTUES Pérez Sala Spanien 2021-12-01 145 AMALIA
PortPremiàdeMar-Rack1-disc2 sota VIRTUES Pérez Sala Spanien 2021-12-01 145 AMALIA
PortPremiàdeMar-Rack1-disc2 sobre VIRTUES Pérez Sala Spanien 2021-12-01 145 AMALIA
PortPremiàdeMar-Rack1.Disc1 Sota VIRTUES Pérez Sala Spanien 2021-12-01 145 AMALIA
PortPremiàdeMar-Rack1-disc4 sota VIRTUES Pérez Sala Spanien 2021-12-01 145 AMALIA
PortPremiàdeMar-Rack1-disc4 sobre VIRTUES Pérez Sala Spanien 2021-12-01 145 AMALIA
Båstad hamn oktober 2021 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-27 163 127.00 g 50.00 cm 15.00 C˚ mikael
Båstad 2021-rack 4 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Båstad 2021-rack 3 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Båstad 2021-rack 2 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Båstad 2021-rack 1 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Vejbystrand oktober 2021 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-15 175 50.00 g 50.00 cm 15.00 C˚ mikael
Torekov 2021-rack 3 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Torekov 2021-rack 2 Leader+ Nordvästra Skåne Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Torekov 2021-rack 1 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-15 -- 50.00 cm mikael
Vejbystrands hamn 2021-rack 3 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-01 -- 50.00 cm mikael
Vejbystrands hamn 2021-rack 2 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-01 -- 50.00 cm mikael
Vejbystrands hamn 2021-rack 1 VIRTUE - Leader NV Skåne med Öresund Sverige 2021-04-01 -- 50.00 cm mikael
Ulva kvarn BI1377SLU Sverige 2020-09-02 -- Maria Kahlert
Bi1377 Sverige 2020-09-02 -- Emelie Haglund
Bi1377 Sverige 2020-09-02 -- Emelie Haglund
Ulla kvarn BI1377SLU Sverige 2020-09-01 -- Emelie Haglund
Ultuna BI1377SLU Sverige 2020-08-31 -- Maria Kahlert
Karttest 2 Sverige 2020-07-20 -- mikael
test Sverige 2020-07-08 -- admin
Ekoln BI1377SLU Sverige 2020-06-29 -- Maria Kahlert
Testplace for Catalonia Virtue project in Barcelona harbour Spanien 2020-05-01 67 10.00 g 50.00 cm 31.00 ‰ 24.00 C˚ mikael
Barnacles on a VIRTUE disc for my MOOC course project Sverige 2019-09-24 -- 32.00 g 50.00 cm 15.00 ‰ 16.00 C˚ mikael
Fryken 122 Sverige 2019-09-08 -- 223.00 g 50.00 cm 12.00 C˚ Sara Lindström
Biodiversity Data / October 2019 - Biofilms and Biodiversity, Baltimore Maryland Förenta Staterna 2019-08-26 38 100.00 cm 11.00 ‰ 21.00 C˚ afrederick
VIRTUE till havs Sverige 2019-05-13 513 80.00 cm 10.00 ‰ 12.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Biologisk mångfald rack 1 ovansida 3 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 154.00 g 80.00 cm 1.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Biologisk mångfald rack 1 ovansida 1 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 83.00 g 80.00 cm 1.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Biologisk mångfald rack 1 undersida 2 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 219.00 g 80.00 cm 10.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Biologisk mångfald rack 1 ovansida 2 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 116.00 g 80.00 cm 10.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Biologisk mångfald rack 1 undersida 1 Hur ser den biologiska mångfalden i Ystads hamn ut? Sverige 2019-05-13 513 154.00 g 80.00 cm 10.00 ‰ 13.00 C˚ Marietorpsnaturskola
Högskolan i Halmstad Rack 12 Sverige 2019-04-30 136 Forskningsstati...

Sidor

Icon for xls export