Bladformiga alger

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Sågtång (Fucus serratus)
  • Smalrödblad (Coccotylus brodiei). Ur havets djur och växter, Gyldendals 2018
  • Karragentång (Chondrus crispus)

Bladformiga alger är en samlingsbeteckning på relativt storvuxna alger. Sågtång (här bredvid), knöltång och blåstång är några vanliga arter. Vissa grön- och rödalger räknas också in i denna grupp, t ex havssallad, tarmtång och rödblad.

I Virtues rapportdatabas använder vi beteckningen bladformiga alger för att skilja den från den andra gruppen - fintrådiga alger.

Dessa grupper är inte systematiskt enhetliga - beteckningen bygger på likheter i utseendet. 

Fler tångarter i Vattenkikaren:

Blåstång

Skräppetare

Spiraltång

Sågtång