Havsanemoner (Actinozoa)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Blek havsanemon
  • Ålgräsros
  • Havsros

Havsanemoner tillhör gruppen nässeldjur djur och är nära besläktad med koraller och maneter. Anemonen är vanligen en polyp med brännan-de nässelceller i sina tentakler. Nässelcellerna kan förlama och fånga byten, som sedan förflyttas med hjälp av tentaklerna till munnen för smältas i en central kroppshålighet.

Anemonen har en "fotplatta" som den använder sig av för att fästa sig själv till stenar eller liknande. Foten är inte fastvuxen, så anemonen kan förflytta sig, om än mycket långsamt. Några arter fäster sig till på tång och några är frisimmande. Anemonens larvstadium är alltid frisimmande.

Det finns ca 30 kända arter på den svenska västkusten, varav flera på grunt vatten.
I hela välden finns ca 1200 arter.

Några anemoner lever också i symbios med krabbor och anemonfiskar. De som lever i symbios med krabborna fäster sig till deras skal och utgör där ett skydd för krabban eftersom den är giftig och kan då i sin tur utnyttja matrester som krabban river upp. Symbiosen med clownfiskarna fungerar eftersom fiskarna har ett speciellt slemlager som skyddar dem från anemonens giftiga tentakler, och även här är anemonens fördel att den kan få matrester från fisken.

Här kan du se en film med Clownfiskar i en anemon: www.youtube.com/sjofartakvariet#p/u/14/ZEpG2P3UlTY