Havstulpaner (Balanidae)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Havstulpanens fästplatta ("basalplatta")
  • Havstulpan ovanifrån
  • Havstulpan (sidobild)

Havstulpaner är små kräftdjur som lever fastsittande på stenar och andra hårda ytor i havet. Kroppen, som är rund och 1-3 cm i diameter, omges av kalkplattor. På bilden här bredvid är havstulpanen öppen och fångstarmarna utsträckta.

Havstulpaner sätter sig gärna också på andra djur som till exempel krabbor, snäckor och musslor. Eller på båtskrov.  Havstulpaner som sätter sig på båtar är ett stort problem för båtägare, eftersom de orsakar ett ökat vattenmotstånd vilket gör att farten blir lägre eller att båten kräver mer bränsle.

Havstulpanen har så kallad inre befruktning, vilket innebär att de med hjälp av en penis överför sädesceller från en närsittande individ. När äggen kläckts till larver lever de som  plankton. Efter ett antal ombildningar bildas en slutgiltig larvform, vars viktigaste uppgift är att finna en fast yta och sedan omvandlas till en vuxen havstulpan, omgiven av hårda kalkskal, som kan öppnas och stängas.

Havstulpanens skal är vassa – det är lätt hänt att man som badare river sig illa på havstulpaner som sitter fast på klipphällar och stenar i vattenbrynet.

I nordiska vatten finns ett 15-tal arter och flera är vanliga längs svenska kusten.

Kuriosa:
Havstulpanen är troligen det djur som har den längsta penisen i förhållande till sin kroppsstorlek.

MER INFORMATION
Om havstulpaner i Vattenkikaren