Hydroider (Hydrozoa)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Hydroid
  • Klubbhydroid (Foto: Anders Larsson)
  • Klubbhydroid (Foto: Anders Larsson)
  • Stalked Jellyfish (Lucernaria quadricornis). From Havets djur och växter, Gyldendals 2018

Hydroider tillhör gruppen nässeldjur. Hydroiderna lever i kolonier där många individer samarbetar. Kolonin består av genetiskt identiska individer, så kallade polyper. Kolonyn byggs upp så att polyperna kan få näring av varandra via stammarna, och olika polyper kan ha olika funktioner.

Kolonierna kan se olika ut och vara uppbyggda på vitt skilda sätt, vilket innebär att hydroider kan skilja sig mycket från varandra.
Därför är de också svåra att artbestämma.

Hydroider kan se ut som ljust ludd och kan till exempel sitta på skal, stenar och tång.

MER INFORMATION I VATTENKIKAREN

Några grunt levande hydroider

Klubbhydroid

Triangelstaplad hydroid

En hydroidkoloni och dess livscykel