Rörmaskar (Polychaeta)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Trekantmask på virtueplatta
  • Spiralrörmask (Spirorbis borealis)
  • Trekantmask (Pomatoceros triqueter)

Rörmaskar är en grupp havsbortsmaskar, som lever i rör de bygger själva. Dessa rör kan vara byggda av slem blandat med sten och sand och fastklistrade till olika ytor. De kan också vara kalkinlagrade (till exempel Trekantmasken här bredvid, på en blå-mussla) och permanent fastsittande på t ex musslor och stora brunalger.