Sjöpungar (Tunicata)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Klubbsjöpung (Clavellina lapadiformis)
  • Tarmsjöpung (Ciona intestinalis). Foto: Mikael Olsson
  • Sträv sjöpung (Ascidia scabra). Foto: Mikael Olsson
  • Nätsjöpung (Corella parallelogramma). Foto: Mikael Olsson

Sjöpungar tillhör gruppen manteldjur. De  är fastsittande djur och växer enskilt (solitärt) eller är kolonibildande. Ofta växer de i stort antal bredvid varandra. Kroppen liknar en säck och har en stor gältarm och har ett skyddande hölje, som kallas mantel.

Sjöpungarnas utseende och färg varierar mycket. Stora eller mycket små, färgstarka eller genomskinliga. Utseende och färg kan även variera inom en art. Här bredvid är den mycket vanliga tarmsjöpungen (Ciona intestinalis) på en virtueskiva. 

Sjöpungar äter genom att de drar in vatten via en inströmningsöppning, en så kallad sifon. Vattnet silas sedan genom gälspringor i gältarmen och strömmar ut genom utströmningsöppningen. Små näringspartiklar fastnar på så sätt och transporteras till magen. Det kallas att de är filtrerare.

Sjöpungar är vanligen tvåkönade, vilket kallas hermafrodit, men många kan även föröka sig könlöst. Som larver är de små och frisimmande.

I svenska vatten finns ca 20 arter och många är vanliga vid svenska västkusten. I världen finns ca 1850 arter beskrivna.

MER INFORMATION
Om Jungfrusjöpung i Vattenkikaren

Om Klubbsjöpung i Vattenkikaren

Om Krusbärssjöpung i Vattenkikaren