Sjöstjärnor

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens)