Tiofotade kräftdjur

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras
  • Tångräka (Palaemon sp.)
  • Strandkrabba (Carcinus maenas)
  • Tångräka (Palaemon adspersus)
  • Sandräka, Hästräka (Crangon crangon)