Björndjur (Tardigrada)

Artgruppen kräver vanligen mikroskop för att kunna identifieras
  • Björndjur

Björndjur är, trots namnet, väldigt små. Vanligen är det mindre än en millimeter. De har vanligen en kort och kompakt cylindrisk kropp som ger ett trubbigt intryck i ändarna. Kroppen är innesluten i en kutikula som kan vara uppdelad i delplattor och försedd med borst. De har fyra par ben och benen är vanligen försedda med klor. Antal, storlek och form på klorna är viktiga egenskaper som används vid artbestämningen. De flesta björndjur äter växtsaft som de suger i sig efter att ha bitit sönder växtceller. Några arter är karnivorer. Det finns björndjur även i havet men de flesta arterna lever i sötvatten eller i den vattenfilm som omger mossor och lavar på land. Några arter är extremt motståndskraftiga mot uttorkning och låg temperatur.