Bukhårsdjur (Gastrotricha)

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras
  • Bukhårsdjur

Dessa små djur (sötvattensarterna är vanligen ca 0,05-0,8 mm) har en utdragen men tillplattad kropp med en distinkt huvudregion. De har cilier på den undre sidan av kroppen (”buken”) och dessa cilier används för förflyttning. Kroppen är innesluten i en skalliknande ”hud” (en kutikula) som kan vara försedda med långa spinor/spröt. Hos många sötvattenlevande arter är bakre änden på kroppen kluven. Gruppens ekologi och betydelse i sötvatten är mycket lite studerad, trots att de kan vara väldigt vanliga, t.ex. i ytsediment. De flesta arterna äter småpartiklar inklusive bakterier, alger och encelliga djur. En del arter har en unik förmåga att överleva perioder av syrebrist. Bukhårsdjur påträffas ibland krypande bland den mikroskopiska påväxten på Virtue-rack.