Ciliater, Infusionsdjur (Ciliata)

Artgruppen kräver vanligen mikroskop för att kunna identifieras
  • Toffeldjur (Paramaecium caudatum) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Klockdjur (Vorticella sp.) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Klockdjurskoloni (Vorticella sp.) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Klockdjur (Vorticella sp.) klockan är ca 0,08 mm)

Ciliater förekommer i många typer av vatten. De är oftast frilevande men det finns också ett antal arter som lever fastsittande på ytor eller på andra organismer. Ciliater är encelliga och kännetecknas av sina cilier eller flimmerhår som bekläder munrännan och ibland andra delar av cellen. Cellstorleken är oftast 0,01-0,1 mm men några arter blir avsevärt större och några arter i sötvatten är kolonibildande. Vissa är parasiter men de flesta äter andra encelliga organismer. Ciliater kan ha en snabb populationstillväxt vilket gör att de kan vara väldigt viktiga för omsättningen av näringsämnen, t.ex. i vatten och i sediment. Fastsittande ciliater är vanliga på Virtue-rack, t.ex. Vorticellia och liknande släkten.