Dinoflagellater (Dinophyceae)

Artgruppen kräver vanligen mikroskop för att kunna identifieras
  • Dinoflagellat

Dinoflagellater, eller pansarflagellater som de ibland kallas, är viktiga som plankton i såväl hav som i sjöar. Sötvattensarterna är solitära och encelliga och de simmar omkring i vattnet med hjälp av sina gissel. En del arter har en kraftig cellvägg som kan vara skulpterad på ett för varje art karakteristiskt sätt. Andra kännetecknas av utdragna utskott, som släktet Ceratium, där några arter kan beskrivas som små simmande eiffeltorn. Dinoflagellaterna simmar ibland omkring på sedimentytor och bland påväxt och kan då även påträffas på Virtue-rack.