Gråsuggor (Isopoda)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Sötvattensgråsugga (Asellus aquaticus) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Gråsugga (Asellus)

Det finns flera arter gråsuggor i svenska sötvatten och en av dem, den vanliga vattengråsuggan Asellus aquaticus, är synnerligen vanlig. Den har en viktig funktion som sönderdelare av organiskt material och omsättare av näringsämnen. Den kryper gärna omkring bland löv och vegetation på grunda bottnar och äter av det organiska materialet eller av påväxten som finns där. Vattengråsuggor har en relativt platt kropp, sju par ben som vuxna och liksom många andra kräftdjur bär honorna omkring på äggen och de nyfödda ynglen på magen. Asellus kan bli upp till ca 15 mm lång. Den påträffas ibland på Virtue-rack.  En annan art i sötvatten, Proasellus coxalis, är starkt hotad och har bara hittats vid några tillfällen i några skånska åar.