Grönalger (Chlorophyta)

Artgruppen kräver vanligen mikroskop för att kunna identifieras
  • Tandhjulsalg (Pediastrum sp.), Månalg (Closterium sp.), Rullklot (Volvox sp.) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Grönalg.  (Scenedesmus quadricauda) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Grönalger

Grönalger är den alggrupp som är närmast släkt med landväxterna. Till skillnad från många andra alggrupper så är det gröna färgämnet, klorofyll, inte är maskerat av andra färgpigment. Grönalger kan påträffas i många miljöer, även i fuktiga miljöer på land, men den största mångfalden finns i sötvatten. Där finns det såväl planktoniska arter som arter som är knutna till ytor. Det finns många undergrupper bland grönalgerna. Det finns bl. a. encelliga arter, kolonibildande arter och trådformiga arter. En del encelliga arter saknar rörelseförmåga medan andra encelliga arter kan simma med hjälp av s.k. gissel. Vissa grönalger lever fastsittande. Det är vanligt att man hittar mikroskopiska grönalger bland påväxten på Virtue-rack, och ibland även ansamlingar av större trådformiga arter.