Guldalger (Chrysophyceae)

Artgruppen kräver vanligen mikroskop för att kunna identifieras
  • Guldalger

Många guldalger är guldgula eller gulbruna beroende på att de innehåller speciella färgämnen, s.k. karotenoider, som maskerar det gröna klorofyllet. Guldalger är vanligen encelliga eller kolonier av celler. Många guldalger har rörelseförmåga med hjälp av gissel. Hos åtskilliga arter finns lever de enskilda cellerna inne i särskilda behållare (loricor). De flesta arterna av guldalgerna svävar fritt i plankton men några arter lever som påväxt. Guldalger brukar vara särskilt vanliga i plankton under vår och höst i näringsfattiga sjöar. Bland påväxten på Virtue-rack är det dock vanligt att man hittar enstaka normalt planktiska former, t.ex. av släktet Dinobryon.