Hydrozoer (Hydrozoa)

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras
  • Grön hydra (Hydra viridissima) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Polypdjur
  • Sötvattensmanet

Inom denna djurgrupp finns många arter i marin miljö, men även några som lever i sötvatten. Det gäller framför allt de s.k. hydrorna, dvs. släktet Hydra, mikroskopiska rovlevade polypdjur som fäster på vegetation och andra ytor och som kan vara vanliga på Virtue-rack. Hydrozoer är rovdjur, de har specialiserade nässelceller med vars hjälp de bedövar och fångar sina byten. De äter bl.a. de små mikroskopiska kräftdjur som är vanliga i strandnära miljöer. En intressant art, som också tillhör gruppen Hydrozoa, är den s.k. sötvattensmaneten, Craspedacusta sowerbyi. Den arten har en komplicerad livscykel med flera olika spridnings- och vilstadier. Fastsittande s.k. polyper knoppar av små medusor som ser ut som små maneter och som simmar fritt i plankton. Man har påträffat de frisimmande medusorna i ett 20-tal sjöar i Sverige men de fastsittande polyperna har ännu aldrig någon sett. De är dock väldigt små och svåra att upptäcka och lätta att förbise. Kanske kan även de påträffas på Virtue-rack, precis som släktet Hydra.