Iglar (Hirudinida)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Blodigel
  • Hästigel

Iglar har en segmenterad kropp med sugplattor i varje ände av kroppen. I framändan sitter munnen och hos många arter finns där även ett antal ögonfläckar. Flera av de svenska sötvattensarterna är predatorer på andra smådjur som de vanligen sväljer hela. Några arter suger dock blod eller kroppsvätska, beroende på art kan de vara parasiter på t.ex. evertebrater, fisk, groddjur, fåglar eller däggdjur. I Sverige finns ca 30 arter av iglar. Bara en svensk art kan suga blod på människa och det är blodigeln. Iglar är hermafroditer och har både hanliga och honliga könsorgan. När två individer parar sig sker därför en ömsesidig befruktning.