Konjugater, Okalger (Conjugatophyceae)

Artgruppen kräver vanligen mikroskop för att kunna identifieras
  • Spirogyra
  • Micrasterias

Denna grupp av alger är nära släkt med grönalgerna som de ibland brukar anses vara en undergrupp till. Det finns många arter av konjugater och de påträffas ofta bland påväxt i sötvatten. Deras täthet är dock vanligen låg varför de sällan når samma dominerande roll som t.ex. kiselalger. Det finns både trådformiga arter, encelliga arter och arter där cellerna sitter i kolonier. De encelliga är ofta symmetriskt byggda med två likformade och karakteristiska cellhalvor, som släktet Micrasterias. De trådformiga kan vara svåra att skilja från andra trådformiga grupper men ett vanligt släkte, Spirogyra, kännetecknas av spiralvridna kloroplaster.