Mossdjur (Bryozoa, Ectoprocta)

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras
  • Mossdjurskoloni (detalj) (Plumatella repens) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Mossdjurskoloni på näckrosblad (Plumatella repens) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Mossdjurskoloni (Plumatella repens) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Krypande mossdjurskoloni (Cristatella mucedo) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Krypande mossdjurskoloni (detalj) (Cristatella mucedo) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016

Artrikedomen bland mossdjuren är större i havet än i sötvatten. Ändå kan de vara väldigt vanliga i sötvatten och de förbises ofta eftersom man sällan letar efter dem. De har en viktig funktion i sjöar, dammar och rinnande vatten eftersom de äter genom att filtrera vattnet från partiklar. Eftersom de även växer på konstgjorda ytor kan de vara vanliga på Virtue-rack. Mossdjur fortplantar sig på flera olika sätt och de kan sprida sig genom en speciell typ av spridningskroppar som kallas statoblaster som man ibland hittar flytande på vattenytor. Tyvärr kan mossdjuren ibland skapa problem för människan. De kan t.ex. tillväxa i olika typer av konstruerade vattenanläggningar som bevattningssystem, vattenverk och industriella kylsystem.