Musselkräftor (Ostracoda)

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras
  • Porslinsmusselkräfta (Candona candida) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Musselkräfta (Cypridopsis vidua) Små dyr i sø og å. Gyldendal 2016
  • Musselkräftor

Denna grupp av kräftdjur kan vara mycket svåra att artbestämma. De har nämligen två symmetriska skalhalvor som nästan helt innesluter kroppen. Normalt är det bara ett par antenner och ett par ben som sticker ut ur skalet men när en musselkräfta blir störd drar den in alla extremiteter och stänger skalet helt, precis som en mussla. I Sverige finns ca 190 arter, de flesta lever i marin miljö men det finns även många arter i sötvatten. En del arter är aktiva simmare som ofta påträffas nära vattenytan eller bland vegetation, andra är knutna till bentiska miljöer som sedimentytor. De äter vanligen alger och dött organiskt material. De flesta ostracoder skiljer sig från andra kräftdjur genom att de placerar äggen på lämpliga platser i vattenmiljön istället för att bära omkring dem. En del ostracoder kan, precis som hinnkräftor, producera två typer av ägg, antingen direktutvecklande ägg eller s.k. vilägg som kan överleva perioder av svåra miljöförhållanden.