Musslor (Bivalvia)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel
  • Ärtmussla
  • Vandrarmussla

Man kan urskilja tre olika typer av livscykler hos musslor i svenska sötvatten. De s.k. stormusslorna har en larvutveckling på gälarna hos fisk, de småvuxna ärt- och bönmusslorna föder levande ungar, och en främmande musselart, vandrarmusslan, har planktiska larver som fäster till och utvecklas till vuxna musslor på olika typer av ytor. Bara en art kan sannolikt påträffas på Virtue-rack och det är just vandrarmusslan, Dreissena polymorpha. Den arten fäster vid underlaget på samma sätt som blåmusslor i havet, och de är kända för att kunna utveckla täta bestånd på bl.a. undervattenskonstruktioner. Vandrarmusslan är en s.k. invasiv främmande art som invaderat sötvatten på många håll i världen. Dess ursprungsområde är området kring Kaspiska havet och Svarta havet. Till Sverige kom arten på 1920-talet och den är framför allt vanlig i Mälardalen och i Östgötadelen av Göta kanal-systemet. Vandrarmusslans larver lever sina första veckor som plankton och fäster sedan till olika fasta underlag eller bottnar. Där den fäster tillväxer den sedan och utvecklas till en vuxen mussla. Vandrarmusslan har ännu inte rapporterats från Virtue-rack men om larverna finns i vattnet är Virtue-skivorna sannolikt ett mycket lämpligt underlag för dem att fästa på.